Dogoterapia

Praca psa terapeuty jest generalnie stresująca i o tym nie powinno się zapominać, nawet, jeśli wygląda na to, że pies lubi kontakty z ludźmi. Prosimy psa o robienie czegoś co może być dla niego trudne i męczące, wymagające ogromnego skupienia i panowania nad sobą. Trzeba zastanawiać się nad bilansem pomiędzy kosztami jakie pies ponosi w czasie pracy a jakością korzyści terapeutycznych. Ważne, aby zadbać o dobrostan psa i odpowiedni dobór ćwiczeń i czasu pracy

Bardzo ważne spojrzenie na psa jako katalizatora relacji międzyludzkich. Człowiek dogoterapeuta w tej relacji jest stróżem dobrostanu psa i podopiecznego. Stoi na straży szacunku dla każdej ze stron. Pogłębia relację, ale też stawia granice, kiedy jest to konieczne. Dla mnie osobiście duże wyzwanie, uczenie się innego rodzaju uważności – aby człowiek skorzystał a pies i jego sygnały były dobrze i w porę odczytane.

Pies nie jest automatem, rzeczą czy zabawką. Jest istotą odczuwającą ból, strach, frustrację  i inne mniej przyjemne emocje.

Praca z psem na zajęciach zawiera też zawsze część edukacyjną, aby uczestnicy mogli dowiedzieć się jak w sposób empatyczny zadbać o dobrostan zwierzęcia.